Jag ber om ursäkt att datumet som står på mejlet och utskicket från Vägfas är fel. Datumet för stämman är 13/5 och ingenting annat. Den bifogade kallelsen är korrekt.

Jag tackar ödmjukast de alerta medlemmar som så fort meddelade detta.

Med vänlig hälsnig,

Kirsi Tejbrant, sekreterare