Problem med vattnet utmed Utvedavägen.

Det jag tidigare trodde, ett vattenläckage enligt mitt tidigare besked,
har nu visat sig vara slamrester från vår hydrofor i pumphuset som kommit ut i ledningssystemet till Utvedavägen.

Orsaken till detta beror på det renoveringsarbete som pågår i pumphuset.
När hydroforen sattes igång efter att ha varit avstängd så virvlade gammal beläggning upp och kom ut i ledningssystemet.

Ni som inte brukat ert vatten senaste veckan och bor utmed Utvedavägen bör låta vattnet rinna med halvt öppen kran en längre tid om vattnet ser förorenat ut.
Kom ihåg att göra detta med kallvattnet och INTE med varmvattnet för att slippa få in beläggningarna i varmvattenberedaren.

Kranarna måste spolas rena. Har man en sil till sin kökskran bör denna tas bort under tiden man spolar kranen ren. Silen kan sättas igen annars. Vattnet blir så småningom bättre och återgår till normalt skick.

Vatten finns alltid att hämta vid pumphuset.

Renoveringsarbetet med pumphuset kommer att pågå ett antal veckor, för närvarande okänt hur länge eftersom det bl.a. beror på leveranstider.

Jag beklagar att detta problem uppstått.

Martin Åberg
ordförande