Styrelsen har utsett en arbetsgrupp bestående av Martin Åberg, Tomas Rosenqvist, Moa Buchborn, Christer Söderberg samt Björn Brorsson.

Gruppen arbetar fortlöpande med att på bästa sätt lösa vår vattenfråga. På föreningsstämman i april 2017 godkändes en budget om drygt 600 tkr att renovera vår vattenreningsanläggning. Vattengruppen har erhållit ett antal offerter men beslutat att behålla två av dessa då de är särskilt intressanta. Föreningen har i dagsläget fyra brunnar, numrerade 1 – 4.  Brunn 1 är belägen i något högre terräng än de andra och levererar därför råvatten av betydligt högre kvalité än de andra brunnarna. Av den anledningen så har vi meddelat de företag som lämnat de mest intressanta offerterna att vi ämnar undersöka möjligheterna att borra två nya brunnar i högre terräng. Vi påbörjar detta arbete måndag den 10 juli. Förhoppningen är att vi genom detta arbete ska hitta två platser där vi med stor sannolikhet kan hitta vatten och att detta vatten är av samma kvalité som vattnet i brunn 1. Dessutom hoppas vi att de nya brunnarna kan ge samma vattenmängd som brunn 1, 800 liter/timme. Detta skulle i så fall räcka mer än väl till det vattenbehov vi har i vår föreningen. Om nu detta lyckas så blir våra förutsättningar att rena vårt dricksvatten betydligt bättre och därmed blir också vårt dricksvatten bättre. Vi, i arbetsgruppen, ser mycket positivt på detta och vi har stora förhoppningar att lyckas med vårt uppdrag. Nu är det så att när man borrar efter vatten så kan man aldrig till 100% vara säker på att man hittar vatten, men vi ska försöka eftersom vi bedömmer möjligheten att hitta bra vatten som stor och väl värd ett försök.

Vi återkommer med ytterligare information då vi vet resultatet av detta arbete.

Martin Åberg
Ordf.