Här kommer en påminnelse om att det från 1 april till 30 september alltid råder eldningsförbud inom detaljplanerat område (gäller även eldning i tunna). Förbudet är utfärdat av bygg- och miljökontoret av miljö- och hälsoskäl. Förbudet gäller även om Räddningstjänstens brandriskprognos generellt tillåter eldning.

Vad får man elda? 

Torrt trädgårdsavfall (ris och grenar), som inte kan utnyttjas för kompostering, får eldas om det kan ske utan att skada andra människors hälsa. Tänk på att många människor kan må dåligt av röken från elden. 

Att elda avfall som ex. hushållssopor, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller likn. är förbjudet. Avfall som inte får eldas ska lämnas på återvinningscentral.

Den som eldar är alltid ansvarig 

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så eldar man alltid på eget ansvar och är juridisk ansvarig för eventuella konsekvenser. Den som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt brottsbalken för allmänfarlig eller grov allmänfarlig vårdslöshet.

Styrelsen