Under v 42 och 43 kommer dikning ske längs Utvedavägen i vårt område.