Sommarvattnet planeras att stängas av helgen v 42. Om temperaturen skulle sjunka redan under veckan kan tidigare avstängning bli nödvändig. 

Styrelsen