Styrelsen har undersökt rishögen vid Utveda Hamnvägen inför flisning och tyvärr funnit avfall som absolut inte får läggas på högen. Vi har bland annat funnit jordiga och leriga rötter och grenar, samt gamla plank. För någon dag sedan har en medlem sett en lastbil från Väddö komma och dumpa något på högen. Är det någon som känner till detta kontakta styrelsen.

Vi vill påminna alla medlemmar att rishögen är avsedd enbart för samfällighetens medlemmar. Det får endast kastas rent ris i högarna då Skogssällskapet flisat högarna en gång om året. Detta ger en intäkt till föreningen på mellan 30 000 och 200 000 kronor beroende på kvalitén på riset och hur mycket rensning Skogssällskapet behöver göra inför flisningen. Om Skogssällskapet inte kan flisa högarna kommer vi behöva beställa bortforsling av högen och då förvandlas vår intäkt till en kostnad i stället.