Arbetet att laga potthålen kommer att börja v 33 och det är oklart hur länge vi behöver hålla på.

Styrelsen önskar påminna alla att hålla efter i sina diken längs stickvägarna. Det är fastighetsägarnas ansvar att se till att diken är röjda från sly och högt gräs. Det har varit problem med avrinningen i vissa diken på grund av misskötsel efter det senaste skyfallet.