Föreningen har nu tecknat avtal med Holmen om att genomföra åtgärderna i skogsvårdsplanen. Under 2012/2013 kommer det genomföras gallring, röjning, slutavverkning, markberedning och återväxt av olika områden i vår närhet.  Mer information om vad som ska genomföras var kommer publiceras här.

Holmen har redan markerat de aktuella områdena med randiga snitslar – viktigt är att de får sitta kvar då de dels markerar området och dels visar vad som ska göras på respektive område. För den som är intresserad så finns mer information länkat på respektive åtgärd ovan.

Redan nu kan vi säga att slutavverkning och återväxt inte kommer vara vackert de första åren.