Under vecka 17 kommer IP-Only utföra åtgärder på sådant som föreningens medlemmar haft anmärkningar på efter arbetet med att lägga ner fiber i området.

/Styrelsen