Idag kommer korta avstängningar av vattnet förekomma.

Styrelsen