Idag, den 2 juli, så gick vår huvud distributionspump för fäskvatten sönder på grund av allt för högt vattenuttag.

Pumpen har fått arbeta i stort sett kontinuerligt under en lång tid, vilket den inte klarade av.Pumpen är visserligen gammal men den fungerade. Av denna anledning så sjönk trycket i våra huvudvattenledningar.
Vi fick igång reservpumpen som dock endast har halv kapacitet mot huvudpumpen. Därför tog det mycket lång tid att få upp vattentrycket i systemet igen.
Dessutom så släppte en del föroreningar i huvudvattenledningarna i och med att trycket sjönk.

Vi har då och då bett alla att vara sparsamma med sitt vattenuttag i området. Detta på grund av den osedvanligt torra väderleken vi haft den senaste tiden vilken lett till låg grundvattennivå.
Som ni vet så befinner vi oss på en ö i skärgården och här har vi inte samma förutsättningar som i stan.

Vi måste vara sparsamma med vårt vatten.

Vi har sedan länge en gräns på 300 liter per fastighet och dygn i vattenförbrukning vilket finns angivet här på hemsidan. Denna vattenmängd är inget som ackumuleras, så om man inte är i sin stuga under en viss tid så har man inget ”sparat” vatten att ta till.

Nu måste alltså föreningen investera i en ny huvudvattenpump till en hög kostnad. Det är högst beklagligt att vi måste påpeka att spara på vattnet men om våra brunnar går torra så riskerar vi att få dem förstörda och då har vi inget vatten alls.

Vi har fyra brunnar. En av dessa kan vi inte använda eftersom den har sjövatteninträngning från Utveda Träsk.  Det vattnet går inte att rena till drickbart skick. Således har vi tre brunnar kvar, de levererar bara en viss mängd vatten och det är den mängden vi har att förhålla oss till. Därav beslutet om 300 liter per dygn och fastighet.
Vi kan stänga av vattnet under vissa perioder för att gemensamt spara men detta kommer då att föra med sig att smuts släpper i huvudvattenledningarna. Dessa ska rengöras i höst.

Slutligen ber styrelsen om er medverkan till att vara sparsamma med vattnet så att vi inte blir utan helt och hållet.

Stort tack för er förståelse.

Styrelsen