Viktig information till alla i Utveda Samfällighetsförening

Eldningsförbud

På grund av den extrema torkan så har Länsstyrelsen i Stockholms län idag, 2018-07-25, beslutat om att totalt eldningsförbud råder. Det är således inte ens tillåtet att grilla på privat mark. All form av öppen eld är förbjuden. Håll er uppdaterade via Länsstyrelsens hemsida; https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat.html

Var försiktiga

Tänk på att gräsklippare som körs kan slå i sten med gnista som följd. Så också röjsågar med kniv eller såg. Även andra verktyg som på ett eller annat sätt kan orsaka gnistbildning bör man iaktta särskild försiktighet med.

Rishögarna
Våra stora rishögar ligger alltjämt kvar. Anledningen är att Skogssällskapet inte kan hämta rishögarna med sina maskiner på grund av brandrisken. De ska försöka hämta rishögarna första veckan i augusti. Håller värmen i sig kan det dröja ytterligare innan dessa hämtas. Skogsmaskiner kan orsaka brand, som vi såg i Västmanland för några år sedan.

Cigaretter/Cigarrer
Vi vill också be er som röker att vara noga med hur ni släcker fimparna. Det kanske inte räcker med att trampa på dem. Glöd kan pågå längre än man tror. Blöt fimpen när ni rökt klart.

Utrymningsvägar
Vi har fem utrymningsvägar från Utveda.
1. Den vanliga in- och utfartsvägen vid kyrkan.
2. Förlängning av Utvedavägen, förbi fotbollsplanen. Vägen övergår i en smal skogsväg som leder ut till Vätövägen. Vägen går att köra med bil.
3. Andra vägen till höger utmed Utvedavägen från Utvedakorset leder till Bergsvik, går att köra med bil.
4. Strax innan vändplanen/parkeringen vid sundet går en traktorväg till vänster till Sunddalen. Den är inte framkomlig med bil men man kan gå där. Strax innan traktorvägen finns en stig som också leder ner till Sunddalen.
5. Med båt till fastlandet.
Åk/cykla/gå gärna runt i vårt område och bekanta er med dessa utrymningsvägar.

I händelse av brand
* Rädda alla som befinner sig i livsfara.
* Varna alla som hotas av branden.
* Larma. Ring 112.
* Släck om möjligt.
* Utrym. Lämna området.

Ovanstående är en rekommendation. Det akuta läget avgör alltid i vilken ordning man ska agera.

Till er med egna brunnar.
Även ni bör vara sparsamma med vattnet eftersom vi alla i Utveda använder i stort sett samma bergtäkt. Vi har inte obegränsad mängd grundvatten.

Styrelsen