Provrapport avseende kemikalier ger vi handen att vi endast har något för hög aluminiumhalt i vattnet. Detta är inte skadligt och det beror på flockningsmedlet som absorberar humusämnen.

Provrapport avseende microbiologisk tillväxt visar på tjänligt vatten. Således ingen microbiologisk tillväxt i vattnet.

Vårt dricksvatten är således av mycket god kvalité, vilket vi är stolta över.

Styrelsen

Provrapport 20180723_ UHV.211_microbiologisk analys

Provrapport 20180723_ UHV.211