Under senaste dygnet förbrukades 70 000 liter vatten i vår samfällighet. Våra tankar rymmer 45 000 liter. Som ni förstår befinner vi oss därmed i ett akut nödläge gällande vårt vatten.

Förbrukningen är på tok för hög.  Jag vet att många gör vad de kan för att spara på vattnet men uppenbarligen finns det andra som inte är lika sparsamma. På grund av vårt akuta vattenförbrukningsläge kommer vi tvingas till nödåtgärder för att förebygga att vattnet tar slut.

Man får nog fundera på om man på något sätt kan hjälpa till och tala med de som uppenbarligen inte sparar på vattnet.

Styrelsen beklagar att vi tvingas till detta men vattenbristen gäller oss alla.

Hjälp oss att spara på vattnet.

Vi sänker därmed vattenförbrukningsnivån till 200 liter/dygn och fastighet från och med nu.

Styrelsen