Arbetet med vårt vatten är nu inne i sitt slutskede. Det vi nu gör är att ställa in alla nivåer för kemikalierna så att de blir korrekta. Detta tar lite tid och vi behöver lära oss hur det ska gå till.

Vecka 4 eller 5, som det nu ser ut, så kommer våra fyra hålltankar att göras rena. Samtidigt ska också de båda huvudvattenledningarna renspolas.
När detta är gjort ska vi ta vattenprover på tre ställen. I pumphuset innan hålltankarna samt ute efter varje huvudvattenledning.
Vattenproverna ska sedan skickas till laboratoriet i Linköping för analys. En till två veckor senare gör vi om samma sak för att få nya prover att jämföra med.

Vad vi kan se är vattnet betydligt klarare än tidigare vilket vi ser som mycket positivt. Det vi har problem med är backspolningen i det nyare sandfiltret vilket inte sker per automatik som det ska göra. Vi måste göra detta manuellt tills vidare men hoppas få automatiken att fungera så snart som möjligt.
När vi fått resultatet av båda omgångarna av vattenprover så ska vi bedöma om vi är klara med arbetet eller om vi måste komplettera anläggningen.

Än så länge håller vi oss inom budgetramen.

Ni som kommer ut till era stugor och som inte varit här på ett tag. Låt kallvattnet rinna med halvt öppen kran en lång stund så att vattnet blir klart.
Nu när vattnet är rent så släpper gamla beläggningar i ledningarna vilket missfärgar vattnet. Detta försvinner efter ett tags spolande.

Martin Åberg
Ordförande