Vi vill redan nu informera om att vårens städdag äger rum
lördagen den 21 april 2018  kl 10:00
Årsmötet äger rum söndagen den 22 april 2018.
Vi återkommer med ytterligare information senare.

Med vänlig hälsning

Styrelsen