Renoveringen av vårt pumphus har nu genomförts vad gäller de tre första stegen.
Båda sandfiltren är rengjorda och försedda med ny sand samt ihopkopplade för bättre effektivitet.
Flockningssystemet, kaliumpergamanaten samt kloreringen är inkopplat och klart.  Hydroforen är tömd, rengjord och tätad. Den var oerhört smutsig invändigt men är nu ren.

Vattnet är betydligt bättre än tidigare.

Det som återstår är rengörning av hålltankarna samt spolning av båda ledningssystemen. Detta kommer att genomföras efter alla helger med anledning av två saker. Dels är det svårt att få någon att göra detta så här nära inpå jul och om något skulle gå fel så vill vi inte drabbas av vattenstopp under helgerna som kommer.

Många klagar över smuts i vattnet. Anledningen är det pågående renoveringsarbetet. När man arbetar med vårt vattensystem så lösgörs gammal smuts i hydrofor och i ledningssystemen.  Detta kommer då ut till våra stugor. Eftersom vi inte hållt efter vårt pumphus under många år så drabbas  vi nu av nedsmutsat vatten tills allt är klart.

Det ni ska göra är att spola kallt vatten med halvt öppen kran ett tag för att spola rent. Att vattnet ska vara kallt beror på att vi inte vill få in avlagringarna i våra varmvattenberedare.

Vi ska undersöka vattnet i mellandagarna och se hur det ser ut. Vi ska ta prov direkt efter sandfiltren och prov ute utefter ledningssytemet och jämföra. När sedan hålltankarna och ledningssystemen är rengjorda efter alla helger så ska vi återigen ta vattenprover för att se resultatet. Är vattnet då av godkänd och bra kvalité, att vi anser att vi gjort det som krävs för att vi ska få ett bra drickvatten så kan vi avsluta renoveringsarbetet. Om vi trots allt har missfärgat vatten i detta läge, allt för mycket humus i vattnet, så kommer vi att komplettera anläggningen med ett kolfilter vilket i sin tur ska ta hand om missfärgningen av vårt dricksvatten.

Håll ut gott folk det här kommer att bli bra när allt är klart. Vi vet om att avlagringar i vattnet kommer ut till hushållen i nuläget men vi är inte helt klara med renoveringen ännu så det tjänar ingeting till att påpeka detta.

Slutligen vill jag passa på att önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Martin Åberg
Ordförande