Sanden i de båda sandfiltren är utbytt mot ny sand.

Det som sker nu är att man måste lista ut hur elen är dragen till de båda sandfiltren.
Enligt uppgift ska en pärm finnas med kopplingschema, men denna pärm har inte gått att finna.

Sandfilter nummer 2 styr och påverkar styrskåpet och blockering av råvattenpumparna.
När styrningen är klar som förhoppningsvis blir klart samma dag ska sandfilter nr 2 kopplas in samt installera flockdoseringen med en befintlig doseringsstation.

Hydroforens ventil läcker och den ska bytas ut. I samband med detta ska hydroforen tömmas och rengöras innan den kopplas in i systemet igen.
Vi har fått besked om att vattnet är betydligt bättre efter att ha renats via ny sand i sandfiltren än tidigare vilket är ett mycket positivt besked.
Man ska prova med ett portabelt kolfilter och se om man kan få bukt med humusen, vilken färgar vattnet. Vi återkommer med besked om detta.

Många av oss boende i vårt område har drabbats av smuts i vattnet. I vissa fall så kraftigt att vattenkranar satts igen. Detta beror bland annat på att den läckande ventilen i hydroforen skulle repareras för två veckor sedan.
Ventilen satt dock fast allt för mycket och man ville inte riskera att dra sönder den en fredageftermiddag. I samband med detta stängdes hydroforen av. När den sedan sattes igång igen så kom gamla beläggningar loss i hydroforen och ut i vårt vattenledningsnät. När sedan hydroforen sattes igång igen så kom syrebemängt vatten ut i ledningssystemet så att beläggningar i vattenledningarna också kommit loss. Detta har alltså förorsakat nedsmutsat vatten.Ventilen i hydroforen ska bytas ut och då ska hydroforen tömmas och rengöras.I samband med detta kommer vi att få ett vattenstopp.

På torsdag 14/12 räknar man med att kunna koppla in sandfilter nr 2 samt att tömma och rengöra hydroforen. Denna dag kan det således bli ett vattenstopp.

Lagra vatten för säkerhets skull.

Tyvärr får vi under renoveringsarbetet leva med beläggningar i vattnet och det vi kan göra är att spola med halvt öppen kran en längre tid för att få ut så mycket av beläggningarna som möjligt. När väl arbetet i pumphuset är genomfört så ska hålltankarna, fyra stycken, och ledningssystemen utmed båda huvudvägarna rengöras.

När detta är klart så ska vi ha ett betydligt bättre vatten än tidigare. 

Styrelsen