Nu finns protokollet från extra föreningsstämman  18 november 2017 under årsmöte 2017.