Vi ber alla vara speciellt uppmärksamma på bilar och andra avvikelser. Tydligt är det så att ”säsongen” har startat för inbrott med mera precis som förra året vid den här tiden. Notera allt avvikande och notera/fotografera bilnummer om möjligt på bilar ni inte känner igen. Om funderingar går det bra att kontakta Margareta Svanström på telefon 08-668 96 39 så kan hon hänvisa vidare.