Ris kan nu läggas vid rishögarna ner mot sundet längst ner utmed
Utveda Hamnväg.
Riset kommer sedan att flisas, precis som i höstas, av den entreprenör föreningen kommer att anlita.
I dagsläget okänt vilken entreprenör eller när detta kommer att ske.
Styrelsen arbetar med att finna en lämplig entreprenör som kan sköta om vår skog och därmed också  flisning av vårt ris. Föreningen får betalt för fliset.
Mer besked om detta kommer på föreningsstämman den 23 april.

 Styrelsen