Motioner till Utveda Samfällighets föreningsstämma den 23 april 2017 skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 mars 2017.
Per post: Utveda Föreningspost, 760 21 Vätö
Per mail: utveda@gmail.com

Vi ber också nyinflyttade medlemmar, efter november 2016, i vår förening att höra av sig till oss i styrelsen så att vi kan få era adresser.
Detta med anledning av att vi från Lantmäteriet i Norrtälje erhåller adressetiketter där adressuppgifterna är några månader gamla.
Ni som köpt fastighet i Utveda efter november 2016 kanske inte finns med bland dessa adressetiketter.
Föreningen för också ett frivilligt kontaktregister där de som vill, kan registrera sina kontaktuppgifter.
I detta register registreras namn, bostadsadress, adressen i Utveda, telefonnummer samt mejladress.

Med vänliga hälsningar

Martin Åberg
Ordförande