Samfälligheten har precis infört ett digitalt ägarregister där vi automatiskt får folkbokföringsadresserna uppdaterade från Lantmäteriet. Den här informationen skickas ut genom det nya systemet.

1) I år kommer vi skicka ut kallelse och dagordning till föreningsstämman i början av april, men inget inbetalningskort. Årets föreningsstämma sker den 28 april. Alla dokument kommer ligga tillgängliga på vår hemsida.

2) Efter årsmötet, i början av maj så skickar vi ut inbetalningskortet. I år kommer det vara ett inbetalningskort där summan står förtryckt och med ett OCR nummer för att förenkla hanteringen av inbetalningarna. Inbetalas senast 31 maj.

Tack för att vi har fått era e-postadresser så att vi enkelt och kostnadsfritt kan informera er. Påminn gärna era grannar om de inte ännu har lämnat sina e-postadresser att skicka dessa (gärna även mobilnummer) till utveda@gmail.se. Glöm inte fastighetsbeteckningen också så att vi kan koppla rätt e-post adress till rätt fastighet.

Vi får då möjlighet att nå alla snabbare om det inträffat något härute och dessutom blir det billigare att minimera mängden vanliga brev.

Vi hoppas ni är nöjda med det arbete vi gjort.

Med vänliga hälsningar
Utveda Samfällighetsförening
Styrelsen
utveda@gmail.com