Tisdagen den 12 mars har skogssällskapet och föreningens ordförande besiktigat vår stormfällda skog.
Skogssällskapet beräknar att vi har 2 500 m3 stormfälld skog, vilket är oerhört mycket.
Arbetet med att ta hand om allt detta kommer att påbörjas helgen 16-17 mars och pågå cirka en månad. Arbetet innebär att skogssällskapet kommer att forsla ut alla stormfällda träd och lägga dessa i högar utmed våra vägar. Rotvältorna ska man försöka lägga ner i möjligaste mån. Vi uppmanar dock alla att inte gå nära rotvältor av säkerhetsskäl. Trädstammarna kommer under våren transporteras bort och säljas. Det ris som blir kvar i skogen kommer man låta ligga kvar eftersom skogssällskapets tunga maskiner behöver riset att köra på för att på så sätt skydda marken. Under sensommaren och hösten kommer detta ris att samlas ihop, så mycket som det går, och läggas i högar utmed våra vägar för att under hösten flisas och säljas. Vi kommer att få finna oss i att ha timmer och rishögar utmed våra vägar ett tag framöver.

Styrelsen vill också framföra sitt varma tack till alla er som införskaffat tomtkartor och på dessa ritat in de stormfällda träd som fallit in på era tomter från föreningens mark. Skogssällskapet har fått era kartor och kommer att ta bort dessa träd.

När vi rensar våra tomter från fallna träd och ris så kan vi lägga detta i samlade högar utmed våra genomfartsvägar, alltså inte utmed våra små stickvägar.
Tänk på att stora lastbilar måste kunna komma åt att hämta detta ris. Man kan också lägga dit grenar, gärna uppsågade i kortare bitar.
Stammar som man sågar upp i kubbar läggs bäst i egna högar om ni inte vill använda det som ved.
Försök också att samarbeta med era grannar så att vi skapar få stora högar istället för många små högar. Det underlättar då riset ska flisas.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen