Företaget (Tomas Harold) kommer till Utveda med sin grävmaskin för att se över diken efter att Skogssällskapet är färdiga med vår skog i vår.
Då Tomas Harold är hos oss finns möjlighet att få hjälp med tex rotvältor på sina privata tomter.

Administrering, kontakt samt betalning går inte via föreningen utan medlemmar får själva sköta detta via mail direkt med företaget.

Är ni intresserade att få hjälp med ex rotvältor på era tomter så ta kontakt och maila Tomas Harold och ställ era frågor så hör han av sig på det sätt ni kommer överens om.

Lämna i mailet till Tomas era kontaktuppgifter; namn, gatuadress i Utveda, telefonnummer samt mailadress och vad ni vill ha hjälp med.

Tomas Harold tjlantbruk@hotmail.com