Nu har vi fått svar på vattenproverna, både den kemiska och mikrobiologiska. Båda ger samma resultat: tjänlig med anmärkning.

Provrapport-juli-2022-Mikrobiologisk.pdf
Provrapport-juli-2022-Kemisk.pdf

Med vänlig hälsning,
Styrelsen