Lördagen 1/10 planerar vi att ha en städdag. Mera information om vad som behöver göras kommer något senare.

Vi kommer att behöva renovera förrådet vid pumphuset. Styrelsen undrar om det finns någon som kan inspektera omfattningen av skadorna (läcka från taket och regnvatten som tränger in via tröskeln) och komma med ett förslag hur reparationen kan bäst göras. Kontakta då styrelsen antingen via mejl (utveda@gmail.com) eller per telefon (070-771 27 18) så ordnar vi tillgång till förrådet.

Vänligen, Styrelsen