Resultat för de senaste vattenproverna finns nu att hämta på Vattenprover. Båda proven säger tjänligt, inga anmärkningar.

Vänligen, Styrelsen