Kommentar till Kemiskt prov feb 2021: För er information så beror den högre halten av aluminium som påvisas i rapporten på genomslag av medlet Teko Flock som används vid reningsprocessen, vi har nu justerat ner mängden.