Vi kommer att utföra planerat underhåll i pumphuset tisdagen 6/9. Detta innebär att vattnet kan stängas av till och från under dagen.

Med vänlig hälsning, Styrelsen