Ny uppdatering!

Information från Skogssällskapet

Skogssällskapet kommer att ta hand om stormfällda träd som stått på föreningens mark och som fallit på enskilda medlemmars tomter.

Träd som har fallit från allmänningen och orsakat skada på tomtägarens egendom:
Försäkringsärende som tomtägaren får lösa med sitt försäkringsbolag. Dessa träd tar alltså Skogssällskapet inte hand om.

Träd som har fallit från allmänningen in på tomt utan att ha orsakat skada. Tar Christoffer från Skogssällskapet bort när han kommer med skördaren.

När och exakt hur detta kommer att organiseras vet vi tyvärr ej än.

Skogssällskapet kommer inte att köpa stormfällda träd av enskilda medlemmar.

Har era egna träd rasat pga stormen kan de som vill lägga sitt virke och ris på våra befintliga högar som sedan Skogssällskapet kommer sälja och ge intäkter till föreningen.