Vi har noterat en osedvanligt hög vattenförbrukning i vårt område sista dagarna vilket gör att vi misstänker att det kan finnas en eller kanske flera vattenläckor i vårt område.

Det är av yttersta vikt att varje fastighetsägare med samfällt vatten skyndsamt ser till sitt hus. Förutom att kontrollera inne i huset så bör även inkommande vattenledning där den ansluter till fastigheten inspekteras så att det inte står och rinner eller att det hänger en massa istappar under huset. Kontrollera även att servisventilen vid tomtgränsen är stängd och ej läcker.

Förutom att begränsa eventuella skador i fastigheterna så är det viktigt att vi hittar befarade läckor snabbt då det fortfarande är mycket låga grundvattennivåer i bl.a. vårt område och vi riskerar att en eller flera av våra brunnar sinar.

 

Styrelsen