Onsdag den 16 januari kl 13:00 släpper vi på vattnet.
Vattnet måste KOKAS innan förtäring.
Vattenanalys ska göras och när vi får resultatet ang. vattnets kvalité återkommer vi med besked.
Att vi inte kan släppa på vattnet förrän i morgon beror på att vi först måste länspumpa en avloppsbrunn
och få igång pumpen i denna innan vi släpper på vattnet, annars riskerar vi en översvämning.
Hoppas ni stängt era servisventiler.
Vi vill släppa på vattnet så fort som möjligt för att underlätta för alla som bor i Utveda.

Styrelsen