Styrelsen önskar påminna att motioner till årsstämman skall lämnas in senast 31 mars. Styrelsen kommer att granska alla motioner och lämna ett förslag till beslut. Både motionen och styrelsens förslag kommer att ingå i det material som skickas ut inför stämman.