Styrelsen önskar informera att alla medlemmar har fått en inloggning till Vägfas, vår nya medlemsregister. Avsändare är UTVEDA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING och länkarna är säkra att klicka på. Vi ber er att logga in och komplettera informationen som saknas, t ex telefonnummer och e-mejl. Ni behöver ta ställning till huruvida er mejl får användas som kommunikationskanal, det är enbart välkomstmejlet som skickas ut utan att tillåtelse är registrerat i Vägfas.

En Funktion efterfrågat av många är möjligheten att välja att mottaga betalningsaviseringen via post. Även detta kan ni enkelt välja på Er sida.

Medlemmar som inte har haft en giltig e-mejl i föreningens medlemsregister kommer att få inloggningsuppgifterna hemskickade med brev.

Tillägg 20230416: Om ni varken fått brev eller saknar meddelande, titta i era skräppost, meddelandet kan ha hamnat där. Breven bör komma under vecka 16.

Skulle ni ha frågor, kontakta vår sekreterare via utveda@gmail.com.