Presentation av valberedningen

  • Per Rosendahl, Utvedavägen 98
  • Peder Kargl, Utvedavägen 153

Vi uppmanar föreningens medlemmar att engagera sig genom att anmäla sitt intresse för att delta/arbeta i styrelsen.
Inför årsstämman söker vi 3 ordinarie styrelseledamöter samt 2 suppleanter, för mandatperiod om 2 år. Vidare söks 2 ordinarie revisorer samt 2 revisorssuppleanter, för en mandatperiod om 1 år.
För att visa intresse, vänligen skicka en presentation om dig själv, alternativt den kandidat du vill tipsa om/föreslå, till val.utveda@gmail.com, tillsammans med en motivering samt kontaktuppgifter (namn, telefon, epost).

Valberedningen önskar att kunna ha ett förslag i början av april.

Med vänliga hälsningar,

Per & Peder, valberedningen