Utveda Samfällighetsförening

Föreningens officiella hemsida

Etikett: årsstämman

Motioner till årsstämman

Styrelsen önskar påminna att motioner till årsstämman skall lämnas in senast 31 mars. Styrelsen kommer att granska alla motioner och lämna ett förslag till beslut. Både motionen och styrelsens förslag kommer att ingå i det material som skickas ut inför stämman.

Information från Utveda valberedning

Presentation av valberedningen

  • Per Rosendahl, Utvedavägen 98
  • Peder Kargl, Utvedavägen 153

Vi uppmanar föreningens medlemmar att engagera sig genom att anmäla sitt intresse för att delta/arbeta i styrelsen.
Inför årsstämman söker vi 3 ordinarie styrelseledamöter samt 2 suppleanter, för mandatperiod om 2 år. Vidare söks 2 ordinarie revisorer samt 2 revisorssuppleanter, för en mandatperiod om 1 år.
För att visa intresse, vänligen skicka en presentation om dig själv, alternativt den kandidat du vill tipsa om/föreslå, till val.utveda@gmail.com, tillsammans med en motivering samt kontaktuppgifter (namn, telefon, epost).

Valberedningen önskar att kunna ha ett förslag i början av april.

Med vänliga hälsningar,

Per & Peder, valberedningen