Onsdag den 6 mars mellan klockan 09:00 – 17:00 är vattnet avstängt på grund av installation av UV-filter.
När vattnet sätts på så spola kallvatten med halvt öppen kran med borttaget filter och kontrollera att det
inte kommer svarta prickar i vattnet. Det kan lossna svarta prickar i ledningssystemet då vattnet varit avstängt.
Man kontrollerar detta genom att låta vattnet fylla en vit bunke, då syns prickarna om sådana förekommer.
Finns prickar så låt vattnet rinna tills de är borta.

Styrelsen