Ni kanske har märkt att vattnet här i Utveda fått mer färg i sommar? Det beror på två saker. Dels att det regnat mycket vilket i sin tur innebär att det sipprar in ytvatten i våra brunnar, dels att ju fler vi är här ute och ju mer vatten vi använder så påverkas vattenkvalitén negativt. Ju mindre vatten i brunnarna, desto högre koncentration av oönskade ämnen.

Färgen kommer från humus som består av organiskt material, alltså växter, som delvis brutits ned och hamnat i grundvattnet. Humus är inte farligt att dricka, vårt vatten här i Utveda är tjänligt vilket vi kontrollerar med jämna mellanrum, men det ger en missfärgning av vattnet. Det kan även ge viss lukt och smak.

Att samfälligheten skulle sätta in ett humusfilter med aktivt kol i vårt vattenverk skulle tyvärr kosta mycket mer än det smakar. Det skulle kosta oss mycket pengar och på grund av det höga uttaget av vatten skulle det inte hjälpa så mycket. Kolet skulle snabbt bli mättat och behövas bytas mycket oftare än vad som är rimligt med tanke på verkningsgrad och kostnad. 

Däremot kan man som egen stugägare installera olika slags filter för att komma till rätta med färgen, om man störs av det. Dessa filter monteras på inkommande vatten i den egna fastigheten. Vill ni veta mer om detta så kan ni kontakta Björn Brorson i styrelsen på 0176-55500.  

Vi vill också påminna alla om att det inte är tillåtet att fylla pooler, badtunnor etc med föreningens vatten och ej heller ha vattenspridare igång för att vattna gräsmattan. Kanske inte så aktuellt denna sommar visserligen. Samla regnvatten i tunnor och använd det för att vattna trädgården och för att fylla badtunnor och pooler går det att beställa vatten från kommunen som kommer ut med tankbilar och fyller.

Björn Brorson- Vattenansvarig

Anna Drysén – Vattenledningsansvarig