Vi samlas vid badplatsen vid Utveda träsk, för fortsatt arbete med stigen runt sjön, kl 10.00 lördagen den 18 april. Målet är att under våren, i en första etapp, att ha ca 90 m spång på plats kring de östra delarna av sjön. Arbetet med den första etappen kommer att fortsätta (avslutas) under städdagen, efterkommande helg.

Kontaktperson vid frågor: Per Rosendahl, 070-774 56 66