Gällande vattenfrågan.

Huvudvattenledningarna kommer inte att spolas rena förrän i höst.

Detta med anledning av att vi vill undvika att alla boende får smuts i sina kranar efter spolningen.

Med tanke på att vi snart är inne i sommarmånaderna valde vi att avvakta med spolningen av huvudvattenledningarna.

Styrelsen