Föreningen har till alla skickat ut debiteringslängd för inbetalning av samfällighetsavgiften senast den 31 maj 2018.
När ni betalar så betala hela avgiften samt glöm inte att ange fastighetsbeteckningen vid inbetalning.
Vi har redan fått in betalningar vi inte kan härleda till någon fastighet, eftersom  man inte angivit avsändarens fastighetsbeteckning.

Har man betalt sin samfällighetsavgift och vet med sig att man inte angivit fastighetsbeteckningen så mejla föreningen utveda@gmail.com  och uppge betalningsdatum, summa och fastighetsbeteckning så kan vi registrera rätt inbetald avgift på rätt fastighet.

Så glöm inte att skriva fastighetsbeteckningen på inbetalningen. Det är mycket viktigt eftersom vi är 192 fastighetsägare som ska betala in våra avgifter.

Stort tack
Styrelsen