Med anledning av pandemin tvingas vi ställa in den planerade Utveda dagen för i år och återkommer med nytt datum under våren 2021.

Styrelsen