En nyhet från förra året är att årsavgiften faktureras med en ifylld betalningsavi innehållande korrekt avgift, bankgiro- och OCR nummer. Fakturering kommer att ske på samma sätt i år.

Fakturan skickas till den som är registrerad som Fastighetsägare den 31 maj 2020 och denne ansvarar också för att betala fakturan – viktigt att tänka på för den som säljer sin fastighet i samband med datum för föreningsstämman.

Fakturan för årsavgiften skickas ut efter föreningsstämman den 31maj då avgiften först måste beslutas av mötet. Beräknad förfallodag sista juni 2020.

Styrelsen