Under natten har vi kunnat fylla på våra vattentankar och tillgången till vatten är återigen normal. Styrelsen önskar tacka alla medlemmar, som sparade på vattnet och gjorde det möjligt att fylla tankarna.

Detta är den sista uppdateringen om vattnet den här gången.