Under vecka 51 (17-21 dec) kommer den gemensamma avloppsanläggningen att spolas av OCAB. Detta innebär bl.a. att ledningarna från respektive hus ansluten till denna anläggning skall spolas. Någon från OCAB kommer därför att gå in på respektive tomt för att komma åt det ”inspektionsrör/spolrör” som finns där. Arbetet beräknas ta ungefär en till en och halv dag för hela anläggningen och bör inte innebära några olägenheter för er som husägare.

Eilert Åleles
Ansvarig för väg och avlopp