Nu har vi varit utan ström i snart en vecka. Stormen och avsaknaden av el har ställt till det rejält för oss alla.

Ytterligare information kommer endast att publiceras på vår hemsida www.utveda.se fortlöpande.

El-ledningar

Många el-stolpar knäcktes av fallande träd och el-ledningar hamnade på marken. Vattenfall fick redan den 2 januari mejl av mig gällande detta. Det gick inte att komma fram per telefon. Hela Roslagen var extremt drabbat, så det var förståeligt att Vattenfall hade mer än fullt upp. Sent i fredags eftermiddag fick vi dock kontakt med Vattenfall. De meddelade att de ersätter allt som gått sönder och kostnader man drabbats av på grund av el-avbrottet. Man ska spara kvitton på det som skadats eller ta fotografier av detta, t.ex. frusen mat som måste kasseras. Har man varit tvungen att åka extra för att laga mat, tvätta sig, tvätta kläder etc. så kan detta ersättas mot kvitto och beskrivning av omständigheterna. Kom ihåg att det alltid är den skadelidande som har bevisbördan.

Allt detta gör man till Vattenfalls reklamationsavdelning som man kan ringa vardagar mellan klockan 09.00 – 11.00 och 13.00 – 15.00 på telefon 08-687 34 60. Man kan skicka mejl till: https://www.vattenfall.se/kundservice/om-du-inte-ar-nojd/ och där beskriva de extra kostnader man drabbats av.

Vi har också idag, 7 januari, talat med Vattenfall om alla el-ledningar som ligger på marken och den klass 2-varning som SMHI utfärdat till i morgon, 8 januari. Vi kan vänta mycket snö och våra vägar kommer att plogas. Då måste Vattenfall innan dess ha tagit bort el-ledningarna som ligger på vägarna. Vi har fått besked om att arbetsledaren, vilken är i Utveda idag (7 januari) erhållit besked om detta och ska se till att få bort el-ledningarna innan snön kommer. Vi kan bara hoppas att detta utförs för vi får under inga omständigheter vidröra el-ledningarna på egen hand. Vattenfall är i vårt område och arbetar med elnätet och enligt det senaste beskedet så ska elen vara tillbaka sent den 10 januari. Dock måste hela elnätet i vårt område byggas om på nytt. Vad vi har hört så är Vattenfall klara med resten av Vätö, Utveda är sista område de ska ta sin ann.

Vattnet.

När elen försvann, ca kl. 02.00 den 2 januari så upphörde vårt vattenverk att fungera. Allt avstannade. Som tur var har yttertemperaturen inte varit allt för kall så vi har klarat oss från att pumphusets reningsanläggning frusit sönder. Eftersom vi har ett 50-tal permanent boende i Utveda så ville vi försöka få igång vattenleveransen så fort som möjligt. Vi visste inte hur länge det skulle dröja innan vi fick elen tillbaka. Med tanke på hur det såg ut i vårt område så beslöt vi att införskaffa ett eget elverk för att på så sätt få igång vattenleveransen till alla fastigheter. Nu fanns det inte ett elverk att uppbringa i hela Norrtälje men vi hittade ett i Nyköping som vi beställde. Vi fick hjälp med transporten så elverket kom till Utveda i fredags, 4 januari. Under helgen skulle elverket köras igång och kopplas in. Tyvärr uppstod problem, som inte kunde lösas förrän idag, måndag 7 januari. När vi sedan skulle provköra anläggningen så visade det sig att inställningar och funktioner på reningsverket blivit påverkade av strömavbrottet vilket gör att vi i dagsläget inte kan producera vatten till samfälligheten. Vi har dock säkrat att vår anläggning inte kan frysa sönder eftersom vi nu har värme i pumphuset. Gällande själva vattenanläggningen så måste detta startas om och det måste vi låta vår underentreprenör ta hand om så att allt blir rätt. Därför kan vi inte få igång vattenleveransen förrän strömmen är tillbaka och anläggningen startats om. När detta kan ske beror på när vi får strömmen tillbaka. Vår underentreprenör har lovat att komma till vår hjälp med kort varsel. Vi återkommer med besked in denna fråga.

Skogen

Under 2017/2018 har vi genomfört den skogsvårdsplan som Skogsstyrelsen rekommenderat. Vår skog så riktigt fin ut och det mesta var utrensat gällande fällda träd och ris. När nu stormen slog till med uppåt 38 m/sekund i vindbyarna så föll många av träden i skogen. Tyvärr ser det riktigt illa ut och vi vill varna er alla för att gå nära fallna träd så att ni inte skadar er. Nu ska Skogssällskapet och vi besiktiga skogen och alla de skador som uppstått. Detta ska dokumenteras och skickas till vårt försäkringsbolag. Därefter så kommer Skogssällskapets skördare till oss för att ta hand om alla fallna träd i skogen och så mycket ris som möjligt. Detta ska ske så snart som möjligt medan marken håller för skördaren.

Egna fastigheter

Ni måste själva besiktiga era fastigheter och se hur det ligger till. Några har tyvärr fått träd över sina hus etc. Ni måste också se till att era vattenledningar från er serviceventil inte är skadade så att ni inte drabbas av vattenskada då vi släpper på vattnet. Vi har ingen möjlighet att åka runt till alla fastigheter och kontrollera detta. Har ni skador så anmäl detta till ert försäkringsbolag och följ deras rekommendationer. Ris och virke kan ni lägga på de rishögar som finns utmed våra vägar. På nätet finns ett flertal företag i Norrtälje som kan hjälpa till med fallna träd. Tänk också på risken att varmvattenberedare, vattenledningar, och sådant som kan frysa sönder i era fastigheter ses över.

Skogssällskapet har inte möjlighet att hjälpa enskilda fastighetsägare med stormfällda träd.

Har ni frågor eller synpunkter om allt detta så mejla dessa till oss på utveda@gmail.com

Ytterligare information kommer endast att publiceras på vår hemsida utveda.se fortlöpande.

OBS! Insamling av mejladresser

Du som inte tidigare har fått e-postmeddelande om detta, vänligen skicka ett mejl till utveda@gmail.com med ditt namn och adress på Utveda.

  • Det blir billigare och enklare för Samfälligheten att skicka ut informationen på det sättet.
  • Du själv kommer att nås av viktig information fortare!

Styrelsen