Här kommer lite information om vad som är på gång i Sektion Mark och Sjö under våren.

Skogen
Under april och maj börjar vi renovera skog och stigar etappvis under förutsättning att markförhållandena klarar påfrestningen.

Ris längs våra vägar
Styrelsen har haft möte med Skogssällskapet då vi inte är nöjda med resultatet eftersom de kvarlämnat mycker ris efter vägarna. De kommer att ta bort riset, datum för det kommer förhoppningsvis inom kort.

Viktigt! Bygg inte upp fler rishögar längs våra vägar.

Ris får endast läggas på stora högen ner mot båthamnen och det måste vara rent från stenar, jord m.m. för att samfälligheten ska få betalt efter flisning. När Skogssällskapet hämtat det tar Styrelsen nytt beslut om vi ska fortsätta lägga ris där.

Rastplatser Utveda
Arbetet med att färdigställa rastplatsen uppe på berget mot Vätösund (direkt vänster upp för stigen vid hamnparkeringen) slutförs under april. Vi hoppas få hjälp av frivilliga med att montera ihop tre set med möbler ( sådana som vi har vid Anslagstavlan) under kommande städdag, 25 april.

Likadana möbler kommer att placeras ut vid fotbollsplanen, även här hoppas vi få hjälp av frivilliga som monterar ihop dem under städdagen.

En påminnelse
Har något av föreningens träd fallit eller är på väg att falla in på en fastighetstomt? Meddela styrelsen, bifoga gärna en bild om möjligt!

Välkomna att höra av er med förslag!

Går ni och funderar på andra åtgärder i vår skog och på våra allmänna platser som ni tycker kan behövas? Hör av er! Gärna med en bild så underlättar det för oss i styrelsen!

Med förhoppning om en skön vår och härlig sommar!

Styrelsen