Med anledning av Coronavirusets framfart har styrelsen beslutat att senarelägga vårens Städdag och Föreningsstämman jämfört med tidigare år.

Städdagen genomförs därför lördagen den 30 maj kl. 10.00, samling vid postlådorna som vanligt, mer information publiceras här några dagar innan.

Föreningsstämman genomförs söndagen den 31 maj kl. 10.00, kallelse kommer i början av maj.

Eventuella motioner ska fortsättningsvis och i enlighet med stadgarna, vara Styrelsen tillhanda via mejl eller post senast sista mars 2020- se gärna tidigare inlägg.

Väl medvetna om att det är både pingsthelg och mors dag under den helgen har vi ändå tvingats ta ett beslut som ligger i linje med det ansvar vi har för våra medlemmar och Coronavirusets påverkan, speciellt i år då det är extra viktigt att så många som möjligt deltar då vi kommer att ha en del ekonomiska beslut att hantera under kommande stämma.

Styrelsen